Enrollment Report by Country

Fall 2021 Enrollment Report by Country of Citizenship*

Country of Citizenship Total Law Graduate Undergraduate
Afghanistan 3 NA 3 NA
Albania 1 NA 1 NA
Algeria 1 NA 1 NA
Antigua and Barbuda 1 NA 1 NA
Argentina 5 NA 2 3
Austria 2 NA 1 1
Azerbaijan 1 NA NA 1
Bahamas 22 NA 10 12
Bangladesh 47 NA 46 1
Belgium 3 NA 2 1
Belize 9 NA 3 6
Benin 2 NA 2 NA
Bhutan 1 NA NA 1
Bolivia 67 NA 10 57
Botswana 1 NA 1 NA
Brazil 22 NA 18 4
Burkina Faso 1 NA 1 NA
Cameroon 7 NA 4 3
Canada 15 NA 9 6
Chad 1 NA 1 NA
China 94 NA 77 17
Colombia 20 NA 18 2
Congo 4 NA 2 2
Costa Rica 3 NA 1 2
Cote D'Ivoire 3 NA 3 NA
Czech Republic 1 NA NA 1
Denmark 6 NA 2 4
Dominica 4 NA 3 1
Dominican Republic 2 NA 2 NA
East Timor 1 NA 1 NA
Ecuador 2 NA 2 NA
Egypt 13 NA 12 1
El Salvador 4 NA 4 NA
Ethiopia 9 NA 4 5
France 7 NA 6 1
Gambia 1 NA NA 1
Germany 10 NA 5 5
Ghana 19 NA 19 NA
Guatemala 4 NA 3 1
Haiti 3 NA 3 NA
Honduras 3 NA 2 1
Hong Kong 2 NA 1 1
India 118 NA 94 24
Indonesia 9 NA 8 1
Iran 44 1 42 1
Iraq 21 NA 20 1
Israel 1 NA NA 1
Italy 9 NA 4 5
Jamaica 15 NA 7 8
Japan 43 1 3 39
Jordan 1 NA NA 1
Kenya 10 NA 5 5
Korea 19 NA 7 12
Kosovo 1 NA 1 NA
Kuwait 1 NA NA 1
Kyrgyzstan 1 NA 1 NA
Latvia 1 NA 1 NA
Lebanon 2 NA NA 2
Lesotho 1 NA 1 NA
Libya 1 NA 1 NA
Madagascar 1 NA 1 NA
Malawi 4 NA 4 NA
Malaysia 6 NA 4 2
Mexico 13 NA 7 6
Mongolia 2 NA 2 NA
Mozambique 1 NA 1 NA
Nepal 42 NA 32 10
Netherlands 1 NA NA 1
New Zealand 1 NA 1 NA
Nicaragua 3 NA 3 NA
Nigeria 45 NA 38 7
Oman 1 NA 1 NA
Pakistan 10 NA 6 4
Palestine 1 NA 1 NA
Panama 114 NA 23 91
Paraguay 1 NA NA 1
Peru 4 NA 2 2
Philippines 5 NA 5 NA
Poland 1 NA 1 NA
Portugal 1 NA 1 NA
Romania 1 NA 1 NA
Russia 1 NA 1 NA
Rwanda 37 NA 7 30
Saint Kitts and Nevis 1 NA NA 1
Saudi Arabia 52 NA 31 21
Serbia 1 NA NA 1
Singapore 1 NA 1 NA
Slovakia 2 NA NA 2
South Africa 9 NA 1 8
Spain 12 NA 3 9
Sri Lanka 5 NA 5 NA
St Vincent and the Grenadines 1 NA 1 NA
Sweden 1 NA NA 1
Switzerland 1 NA NA 1
Tanzania 2 NA 1 1
Thailand 2 NA 2 NA
Togo 1 NA 1 NA
Tunisia 2 NA 1 1
Turkey 5 NA 5 NA
Uganda 2 NA NA 2
Ukraine 1 NA NA 1
United Kingdom 11 NA 3 8
Uzbekistan 1 NA NA 1
Venezuela 2 NA 1 1
Viet Nam 41 NA 26 15
Zambia 1 NA 1 NA
Zimbabwe 2 NA 1 NA
TOTAL 1180 2 707 471
Total number of Countries 107 NA NA NA

Top 5 Countries

Country of Citizenship Total Law Graduate Undergraduate
India 118 NA 94 24
Panama 114 NA 23 91
China 94 NA 77 17
Bolivia 67 NA 10 57
Saudi Arabia 52 NA 31 21

*These numbers are preliminary.  Institution Research houses the official numbers of the University of Arkansas.